Author Archives: Admin 2

  • -

Noodklok voor vluchtelingen

Op dinsdag 29 september om half tien ‘s ochtends luiden kerken rond het Plein in Den Haag, in Nederland en ook in Landsmeer acht minuten en 20 seconden de kerkklokken. Deze dag wordt de petitie #500kinderen overhandigd aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer. Deze petitie is mede ondertekend door veel plaatselijke gemeenten, predikanten en kerkleden.

Meer informatie op deze pagina:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/kerken-luiden-noodklok-voor-vluchtelingenkinderen-griekenland/


  • 0

Oecumenische dienst

Oecumenische dienst in Het Kruispunt.
Vredesweek 2020, voorgangers Ide van der Wijk en ds. Herrianne Allewijn en ondersteuning van de voorbereidingsgroep met o.a. Cora Rijswijk en Marianne de Vries.

Aanvang 10:00 uur en natuurlijk ook online via Kerk TV

Collecte voor Stichting Vluchteling.
U kunt uw gift ook overmaken via Tikkie.


  • 0

Multifunctionele Dorpskerk

Dorpskerken vervullen, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie.
Ze maken deel uit van de dorpscultuur. Om dat zo te kunnen houden, is de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen. 
Hoe blijven wij als kerk meedoen met de Landsmeerse samenleving?
Wat hebben we te bieden? Waar is behoefte aan?
Mark Schippers, ambassadeur van de dorpskerkenbeweging vanuit de Protestantse Kerk Nederland is onze gast.

Om de verbondenheid van kerk en dorp te voeden organiseert Het Kruispunt een bijeenkomst voor iedereen die mee wil denken over de multifunctionele dorpskerk op zaterdag, 26 september om 10.30 uur.
De koffie staat klaar vanaf 10 uur.
Ook online te volgen via KerkTV
 
Meer informatie over de Dorpskerkenbeweging vindt u via deze link.

Laten we ons met elkaar verbonden voelen ín en buiten de kerk.
Ik hoop dat u allen erbij bent.
Ellen de Paauw


  • 0

Noodhulp Beiroet

Zondag 16 augustus houden wij een extra collecte voor Libanon.

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!

U kunt u bijdrage overmaken naar de Diaconie Landsmeer via de bankrekening NL73RABO0334433983
of direct via deze link (Tikkie)
of rechtstreeks naar 555


  • 0

  • 0

Reserveren kerkdienst

Reserveren voor de kerkdiensten blijft verplicht.
Dit is noodzakelijk om bij eventuele besmetting contactonderzoek mogelijk te maken. Reserveren kunt u via scriba@pglandsmeer.nl  of u kunt na afloop van de dienst reserveren voor een volgende dienst.
…ook na 1 juli.
Lees hier verder.


  • 0

Word maatje van een Plaatje

Deze maand zijn we gestart met de actie “Word maatje van een Plaatje” om de akoestiek  te verbeteren in De Voorhof.

Klik hier om direct uw gift over te maken via Tikkie
…of klik naar de volgende pagina voor meer informatie.


  • 0

Reserveren kerkdienst

Reserveren voor de kerkdienst…!?
U heeft het misschien al gemerkt, er zitten nu iets meer mensen in onze kerk.
Deze diensten zijn een proef om te zien of de nieuwe regels werken. Want we zijn op weg naar een kerk volgens de nieuwe regels om het corona virus buiten de deur te houden.
Wij reserveren de komende weken 15 stoelen om de dienst wil bijwonen.
Misschien bent u al gebeld met de vraag of u wilt komen?
U kunt ook een e-mail sturen naar scriba@pglandsmeer.nl met uw naam en telefoonnummer en het bericht dat u naar de kerk wilt komen.
Want u mag hier komende weken alleen komen als u bent uitgenodigd. Dus meld u aan, dan nodigt de kerkenraad u uit.
We hopen elkaar snel weer te kunnen ontmoeten in Het Kruispunt.
#Landsmeer

U weet waarschijnlijk al dat samenzang verboden is. We hebben wel enkele voorzangers die ruim op afstand staan van de gemeente. Wilt u meezingen? Meld u dan ook aan bij scriba@pglandsmeer.nl met het bericht dat u graag bij het zang groepje wilt, met uw telefoonnummer. Ook hier geldt dat u mag zingen als u daarvoor bent uitgenodigd.

De collecte vindt plaats bij de uitgang van de kerk en als u nog niet in de kerk bent hopen we dat u de diensten online blijft volgen en uw collecte bijdrage online doet.
Koffie drinken na de dienst is helaas nog niet mogelijk. 

We hopen elkaar snel weer te kunnen ontmoeten in Het Kruispunt.
Namens de kerkenraad,
Ellen de Paauw


  • 0

  • 0

Zoeken

Op Facebook