Author Archives: Admin 2

  • 0

Dagelijkse tekst 40dagentijd

Dinsdag, woensdag Stille week

Dinsdag 7 april 2020 – (5 dagen)

De Engelse stad Coventry werd op 14 november 1940 gebombardeerd door de Duitse Luftwaffe.

In de ruïnes van de uitgebrande Sint Michaelskathedraal trof men de volgende dag twee dakspanten die in de vorm van een kruis lagen. Voor de Dean van de kathedraal een teken dat als reactie op de verwoesting niet gekozen moest worden voor vergelding maar voor verzoening. De nieuwe kathedraal is dan ook in de lijn daarvan vormgegeven.

Na de oorlog ontstond een netwerk van plaatsen waar men samen de taal ging spreken van verzoening. Wekelijks klinkt het gebed voor Peace and Reconciliation.

Een Cross of Nails, gemaakt van spijkers uit het dak van de verwoeste kathedraal in Coventry staat symbool voor het netwerk.

Coventry Beraad

Nb   Het gebed staat bij woensdag 8 april

Woensdag 8 april 2020 – (4 dagen)

Stille week

Gebed voor vrede en verzoening:

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods    
Heer vergeef het                            (Romeinen brief)

De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse en klasse    
Heer vergeef het

Het begerig verlangen dat mensen en volkeren drijft naar het bezit van wat hen niet toebehoort.      
Heer vergeef het

De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.                                               
Heer vergeef het

Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen
Heer vergeef het

Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van daklozen en vluchtelingen              
Heer vergeef het

De begeerte, die de lichamen van mannen vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt    
Heer vergeef het

De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God                               
Heer vergeef het

Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.                                                                           (Efeziërs)

Bron: Oecumenische Veertigdagengids 2020, Landsmeer


  • 0

Zonnepanelen en het Kruis(punt)

Afgelopen week zijn op Het Kruispunt in Landsmeer zonnepanelen geplaatst. Het mooie is dat dit ook nog in de vorm van een kruis is bevestigd op het dak.
De Protestantse kerk in Landsmeer heeft zich aangesloten bij de Groene Kerken. Met Groene Kerken actie wil Kerk in Actie de kerken in Nederland stimuleren om duurzamer en groener te worden.
Afgelopen jaar hebben wij een commissie Groenekerk ingesteld en daar zijn een aantal voorstellen uitgekomen die we nu aan het implementeren zijn.

In maart is de spouwmuur van de Voorhof, het bijgebouw van de kerk, geïsoleerd en deze week zijn de zonnepanelen geplaatst. Verder kijken we naar ledverlichting en de bedoeling is dat in het komende jaar te gaan realiseren.
De opbrengst van de zonnepanelen wordt geschat op 8000 kWh op jaarbasis wat een besparing kan opleveren van zo’n 1650 euro.

De vorm van de zonnepanelen hebben we bewust gekozen. Een kruis het symbool van het christendom. Tegelijk verwijst dit kruis ook naar de naam van ons kerkgebouw: Het Kruispunt. We ontmoeten elkaar op een kruispunt van het leven.

Zeker in deze tijd, waar de kerken gesloten zijn en waar de gemeenteleden de kerkdiensten alleen digitaal kunnen volgen, kan dit een symbool van gemeenschapszin zijn.
Daarnaast is het natuurlijk ook precies een week voor Pasen. Daar wordt het leven gevierd. Een leeg kruis, als symbool voor Jezus, die niet het laatste woord aan de dood liet. Pasen viert zijn opstaan uit die dood.

Pasen is het hart van alle christelijke feestdagen.
Juist nu kan het kruis een symbool zijn om toch Pasen te kunnen vieren.  • 0

Wegwijzer april 2020

View Fullscreen
Download Wegwijzer april

“Maak je niet ongerust en verlies de moed niet…”
Joh. 14:27b


  • 0

Collectes online

Vergeet de online collecte niet

Heeft u de online collectes wel eens geprobeerd?
Via deze link kunt u een betaling naar onze Protestantse Gemeente of de Diaconie doen. Deze week zijn de collectes voor het 40dagenproject (diaconie) en voor het Pastoraat (Kerk)


  • 0

Aanvang online Kerkdienst

De kerkdiensten beginnen vanaf a.s. zondag om 10:30 uur.
Dit i.v.m. de drukte op het internet met alle kerkdiensten in Nederland.


  • 0

Het Onze Vader

Afgelopen zondag riep Paus Franciscus christenen wereldwijd op om woensdag 25 maart om 12.00 uur het Onze Vader te bidden.
De Protestantse Kerk in Landsmeer steunt deze oproep van harte.
Bidt u ook mee?
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/protestantse-kerk-ondersteunt-oproep-paus-bid-wereldwijd-tegelijkertijd-onze-vader/


  • 0

Niet Alleen

Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken nu corona ons leven zo beïnvloedt.
Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? Je bent #Nietalleen. Ook jouw kerk, Het Kruispunt, heeft zich aangemeld op https://nietalleen.nl/
De eerste koppelingen tussen aanbod en vraag van hulp zijn ondertussen gemaakt.
#Nietalleen ook in #Landsmeer !


  • 0

Jeugdherinneringen aan de oorlog

[Bron: Marcel van Stigt, Rodi media]

Hoe beleef je als kind een oorlog? Het boek ‘Een goed verhaal; herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog’ geeft daarop een antwoord. De Protestantse Gemeente Landsmeer brengt dit boek uit in het kader van 75 jaar bevrijding. Het bevat 27 verhalen, verteld of opgetekend vanuit het perspectief van het kind. Er staan ook herinneringen in aan de oorlog in Nederlands-Indië.
Samensteller Jan Rijswijk: “Die verhalen zijn nog nooit verteld.”

‘Op een ochtend in maart ’42 kwam de dominee ons een bezoek brengen. Mijn moeder ontving hem hartelijk. ‘s Middags kwam hij weer. Hij vertelde haar toen dat mijn vader was gesneuveld. Hij was daar zelf zo kapot van dat hij het ‘s morgens nog niet had kunnen zeggen. Daar zat mijn moeder met zes kinderen tussen de zes en negentien jaar, waarvan er twee in Nederland verbleven.’
De moeder moest met vier kinderen vluchten

Zomaar een fragment uit het boek ‘Een goed verhaal’, gelicht uit het verhaal ‘Kampleven’ van Emma Gautier-Teerink. Haar vader was officier bij het KNIL. Met zijn bataljon was hij naar de omgeving van Bandoeng vertrokken om tegen de Japanners te vechten. De moeder van Emma moest met vier kinderen vluchten omdat de Japanners hun huis in beslag namen. Met een koffertje kleren kwamen ze terecht in Magalang, zo’n honderd kilometer van Semarang, in afwachting van wat er verder met ze zou gebeuren.

Persoonlijke verhalen

Het boek geeft aan de hand van persoonlijke verhalen weer hoe 27 Landsmeerders de Tweede Wereldoorlog hebben beleefd. Ze hebben het zelf opgeschreven of zijn door vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Landsmeer geïnterviewd.

Mooi moment

“Het idee is afkomstig van onze predikant, Harrianne Allewijn,” aldus Jan Rijswijk. “Het is nu een mooi moment om aandacht aan de oorlog te besteden en we hebben mensen benaderd die bij onze gemeente zijn betrokken en die aan het boek zouden willen meewerken. Het zijn mooie verhalen van mensen die destijds kind zijn geweest. Er staan enkele foto’s bij – niet iedereen wilde dat – en ik heb er allerlei feitjes aan toegevoegd. De verhalen zijn niet verbonden aan een bepaalde locatie, maar aan de personen zelf. Ook vertellen mensen over de oorlog die ze in Nederlands-Indië hebben meegemaakt. Die verhalen zijn nog nooit verteld.”

‘Een mooi verhaal; herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog’ kost € 5,00 en is verkrijgbaar bij ‘t Winkeltje (Dorpsstraat 53a). Of stuur een mail naar boek@pglandsmeer.nl.


  • 0

40dagenkalender

Via deze link kunt u iedere dag een overdenking of gebed uit de 40dagenkalender lezen. Deze 40 dagenkalender is samengesteld door het Oecumenisch beraad.
Overigens zijn er ook nog gedrukte exemplaren beschikbaar tegen een kleine onkosten vergoeding. Neem hiervoor contact op met oecumene@pglandsmeer.nl

Wij hopen dat deze gids mag bijdragen aan een goede en zinvolle voorbereiding op het grote feest van Pasen door middel van meditaties, liederen en gedichten. 

Het Oecumenisch Beraad Landsmeer  • 0

Dag van Nationaal Gebed

Vandaag (woensdag 18 maart) is de
Nationale Dag van Gebed.
Klik op deze link om de livestream te bekijken.


Zoeken

Op Facebook