Author Archives: Admin 2

  • 0

Schikking 40dagentijd

Deze eerste zondag, 21 februari 2021 in de 40-dagentijd  is het thema:
De zieken bezoeken.
“Ik was ziek en jullie bezochten mij”
Mattheüs 25:36

Opzoeken wie ziek is.
Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden.
Er zijn voor elkaar.

Wil je ook meewerken aan de bloemschikkingen of gewoon iets meer weten van het thema, klik dan door naar de pagina van het Liturgisch bloemschikken.


  • 0

40dagen kalender 2021

De gezamenlijke kerken van Landsmeer
Het Kruispunt, De Vermaning en De Schaapskooi.

Voor de 40dagenkalender wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van €1,00
U kunt dit storten op rekening NL84RABO0334426413 ten name van: Oecumenisch Beraad Landsmeer
Reacties kunt U sturen aan:
stellema@planet.nl

Download de Veertigdagen kalender


  • 0

  • 0

Actie Kerkbalans

Tags : 

De Actie Kerkbalans is deze week gestart, dit keer met een krachtig thema dat goed de noodzaak weergeeft van deze jaarlijkse actie.
Het thema voor de actie in 2021 is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten.
We hebben daar uw inzet en bijdrage hard bij nodig.
Dit verzoek is noodzakelijk, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente.

Komende week krijgt u de bekende brief weer in de bus. U hoeft daar natuurlijk niet op te wachten en kunt u bijdrage ook direct overmaken via de QR code – klik op het plaatje hieronder of scan de QR code met uw telefoon.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook direct overmaken naar onze bankrekening:
Protestantse Gemeente te Landsmeer – NL86RABO0334401739

Actie Kerkbalans

  • 0

4e Advent Schikking

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren
en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht
dat gloort in het Noorden.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.

Wil je ook meewerken aan de kerstschikking, klik dan door naar de pagina van het Liturgisch bloemschikken.


  • 0

Iedere zondag welkom online

Lieve gemeenteleden,
Met pijn in het hart hebben we moeten besluiten de kerkdiensten de komende weken weer online te houden. In deze donkere dagen waarin we elkaar juist graag willen ontmoeten, zal dat opnieuw anders moeten dan we zouden willen.
Vanuit Het Kruispunt willen we u, ondanks alles, een bijzondere voorbereiding op Kerst toewensen.
Lees verder op Bij de diensten


  • 0

  • 0

Santons, de Saints

Zoals in de vorige Wegwijzer stond, willen we met elkaar een kerststal maken waar een grote stoet mensen naar toe trekt: een stoet die laat zien hoe wij met elkaar verbonden zijn door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag. Dus niet alleen Jozef en Maria en herders en engelen en (wat later) de koningen kunnen afgebeeld worden. Je kunt ook iemand maken die belangrijk voor je is of geweest is.

Lees hier verder: Santons, de Saints


  • 0

1e advent-schikking

Inmiddels hebben de eerste deelnemers zich aangemeld en zijn al druk aan het vlechten van het mandje.
Wil je ook kijken hoe dat moet, klik dan door naar de pagina van het Liturgisch bloemschikken.

Later deze week gaan we beginnen met de fles.


  • 0

Oecumenisch dienst

15 november om 10:00 uur is er een Oecumenische dienst in Het Kruispunt.
Voorgangers zijn Joop Lavooij en Ide van der Wijk.

Thema: Naar elkaar omzien

U kunt de dienst natuurlijk ook online volgen via Kerk-TV.


Zoeken

Binnenkort

Geen activiteiten.

Op Facebook