Liturgisch bloemschikken

Bloemschikking40dagentijd

In de 40dagentijd denken we aan de zeven werken van barmhartigheid.
Alles is nu natuurlijk anders en daarom willen we het samen doen en geven dan online de aanwijzingen, zodat u thuis ook een bloemschikking hebt in deze periode.
bloemschikken@pglandsmeer.nl
Ank de Cleen en Anneke van Zanten

In de 40dagentijd denken we aan de zeven werken van barmhartigheid.
In de Bijbel worden zeven werken van barmhartigheid genoemd:

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,
ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,
ik was naakt en jullie kleedden mij.
Ik was ziek en jullie bezochten mij.
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

Mattheüs 25: 35,36
De doden begraven
Tobit 2:7

De tweede zondag, 28 februari 2021 in de 40dagentijd  is het thema:
De dorstigen laven
“Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken” Mattheüs 25:35

Na een paar droge zomers lijkt ook bij ons het besef gegroeid dat water niet altijd zomaar aanwezig is. Voor miljoenen mensen is een nog groter gebrek aan goed drinkwater dagelijkse realiteit. Een mens zonder drinken wordt dorstig, raakt uitgeput. Barmhartig ben je als je er dan bent om diegene van water te voorzien. In de Bijbel is dorst vaak ook de dorst naar God. Bijna poëtisch lopen de beelden door elkaar, zoals in Psalm 42: zoals een hert dat naar water snakt, verlangt de dichter naar God. En als Jezus bij een waterput een vrouw uit Samaria tegenkomt, wordt zijn vraag naar water gaandeweg een vraag naar de vrouw zelf. Ook dat is dorst laven: kijken waar mensen droog zijn komen te staan en hoe het komt dat de vreugde weg lijkt. In navolging van Jezus laven we wie dorst heeft. Door mee te helpen mensen van water te voorzien, door te zorgen voor de ziel.

Bij de schikking

Een ander te drinken geven,
letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’.

De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde.
De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels, eventueel gecombineerd met de ranken van de maagdenpalm.

Benodigdheden: acht stammetjes • zeven glazen • nagels (bloemen) van blauwe hyacinten • draad om nagels te rijgen

Alternatief: Misschien heeft u veel maagdenpalm in de tuin. Ook deze blauwe bloemen kunnen gebruikt worden in deze schikking

Maagdenpalm

Deze eerste zondag, 21 februari 2021 in de 40dagentijd  is het thema:
De zieken bezoeken
“Ik was ziek en jullie bezochten mij” Mattheüs 25:36

De zieke had een kwetsbare plek in de samenleving in Israël. Mensen liepen er liever met een boog omheen. Niet zelden omdat gedacht werd dat iemand zijn ziekte wel verdiend zou hebben. Misschien dat daarom het woord voor ‘ziek’ ook wel als zwak wordt uitgelegd: je staat aan de rand, lijkt er even niet meer bij te horen. Radicaal doorbreekt Jezus dit onbarmhartige patroon in de maatschappij door op talloze zieken af te stappen. Daarmee doet Hij meer dan alleen genezen, Hij is hen ook nabij. Hij geeft de mens terug aan zichzelf en maakt van iemand aan de rand weer een mens te midden van mensen. In dat spoor kunnen we op weg. Het mooie van het woord ‘bezoeken’ is dat je er ook ‘zoeken’ in kunt lezen: opzoeken wie ziek is. Daar kunnen we wat mee, voor onszelf of als gemeente: we kijken om ons heen en zoeken op wie even niet mee kan doen.

Bij de schikking:

Opzoeken wie ziek is.
Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden.
Er zijn voor elkaar.

In de glazen planten we vergeet-mij-nietjes (plantjes). Tussen de glazen staan boomstammetjes. De boomstammetjes kunnen ook vervangen worden door stenen.
De glazen vormen van het open hart, wij staan open voor een ander.
Deze zondag wordt het hart geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.

Benodigdheden • acht stammetjes/stenen • zeven glazen •
zeven vergeet-mij nietjes • een bundel gedroogde lavendel

Alternatief: Als er geen vergeet-mij-nietjes zijn dan is de anemone blanda een goed alternatief. In plaats van lavendel kunnen er ook allerlei gedroogde geneeskrachtige kruiden worden gebruikt.

BloemschikkingKerst

Wat is het Goede Leven?
Dat is het thema van de schikkingen gedurende de Advent.

Uiteraard gaan we weer een schikking maken in de adventsperiode.
Alles is nu natuurlijk anders en daarom willen we het samen doen en geven dan online de aanwijzingen, zodat u thuis ook een bloemschikking hebt in deze periode.
bloemschikken@pglandsmeer.nl
Ank de Cleen en Anneke van Zanten

Symboliek schikking
Johannes spreekt over een nieuw begin: ‘In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God’. Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. De kleine schaal staat symbool voor het nieuwe begin.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest,
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.
Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!

Bloemschikking – 4e Advent

Latijnse benaming: Rorate.
Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding van
Jesaja 45: ‘Dauwt hemelen’.

Symboliek schikking
Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk.

Bloemschikking – 3e Advent

Latijnse benaming: Gaudete. Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding van Filipenzen: ‘Verheugt u in de Heer te allen tijd’.

Symboliek schikking
In de lezingen wordt er gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.

Ank bekleedt de 3e fles met mos.

Bloemschikking – 2e Advent

Latijnse benaming: Populus Sion. Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding van Jesaja 30: ‘de Heer komt nabij’.

Symbolische schikking
In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont.
De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit (witte berkenschors en de bloemen van de Helleborus niger).
De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.

Het beplakken van de fles met de berkenschors.

Tekst voor in de viering – 2e advent

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verlangen.
Hul mij in kleuren
en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht,
dat reikt naar het Westen..
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door,
hoe kronkelig ook de weg.

Resultaten – 2e Advent

Resultaten – 1e Advent

Bloemschikking – 1e Advent

Inmiddels hebben de eerste deelnemers zich gemeld en hebben die de aanwijzingen voor de 1e advent al ontvangen. Zij zijn waarschijnlijk al bezig met het rijgen en knopen van het mandje.
Wilt u ook meedoen, neem dan contact met ons op!

Latijnse benaming: Levavi.
Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding van
Psalm 25: ‘…tot U verhef ik mijn ziel’.
Symbolische schikking
In de Marcuslezing gaat het over de vijgenboom. ‘Leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’. (Het Boek). De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is.
Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.

Hieronder kunt u het filmpje kijken met de aanwijzingen hoe het mandje gebouwd kan worden.

Hieronder leggen Ank en Anneke uit hoe je de fles kunt bekleden voor de schikking van de 1e Advent.

Bekleden met dennengroen.
Anneke bekleedt de fles met wol.
Ine en Fleur hebben de fles bekleed met behulp van een velletje schuurpapier. Zo zien we iedere keer weer nieuwe methoden en leren we van elkaar. We zijn benieuwd naar de andere resultaten.


Zoeken

Op Facebook