Collecte (online)

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Laten we onze creativiteit inzetten om collecteren in deze coronatijd mogelijk te maken. Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.  

U kunt uw bijdrage online doen via het betaalverzoek via de Rabobank of gewoon storten naar de respectievelijke bankrekeningen van
de Diaconie of College van Kerkrentmeesters.

Bankrekeningen

Protestantse Diaconie Landsmeer – NL73RABO0334433983
Protestantse Gemeente te Landsmeer – NL86RABO0334401739

Het bedrag wordt automatisch doorgestort naar het collectedoel wat u selecteert.
Klik hieronder op het plaatje of scan de QR-code met uw telefoon.
Voor de Collecte aan de kerk gebruiken we Betaalverzoek van de Rabobank.

Collecte Het Kruispunt
Diaconaal doel- Diaconie


Zoeken

Op Facebook