Collecte

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Laten we onze creativiteit inzetten om collecteren in deze coronatijd mogelijk te maken. Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.  

U kunt uw bijdrage online doen via Tikkie of gewoon storten naar de respectievelijke bankrekeningen van de Diaconie of College van Kerkrentmeesters.

Bankrekeningen
Protestantse Diaconie Landsmeer
– NL73RABO0334433983
Protestantse Gemeente te Landsmeer – NL86RABO0334401739
Oecumenisch Beraad Landsmeer – NL84RABO0334426413

Bij Tikkie ziet u een (voor u wellicht vreemde) bankrekening, deze is van Tikkie,
dit bedrag wordt automatisch doorgestort naar het collectedoel wat u selecteert.
Klik hieronder op het plaatje of scan de QR-code met uw telefoon.

Stichting Vluchteling
(Oecumenisch beraad)
Ondersteuning
Oecumenisch beraad


Zoeken

Op Facebook