Collecte (online)

Collectezakjes

Hieronder vindt u de bankrekeningnummers van zowel de kerk als de diaconie.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.
Samen zijn we Kerk in Actie. 

U kunt uw bijdrage voor de kerkcollecte online doen via het betaalverzoek via de
Rabobank (QR code) of uw bijdrage storten naar de respectievelijke
bankrekeningen van de Diaconie of College van Kerkrentmeesters.

De collecte informatie vindt u in de Wegwijzer van deze maand.

Bankrekeningen

Protestantse Diaconie Landsmeer – NL73RABO0334433983
Protestantse Gemeente te Landsmeer – NL86RABO0334401739

Voor uw bijdrage aan het behoud van ons kerkgebouw en onze gemeente kunt u hieronder op het plaatje klikken of de QR-code scannen met uw telefoon.
Voor de Collecte aan de kerk gebruiken we Betaalverzoek van de Rabobank.

Collecte kerk,
Het Kruispunt

Zoeken

Binnenkort

Geen activiteiten.

Op Facebook