Collectebonnen & Overeenkomst periodieke gift

‘Makkelijker en Meer’ geven, voor hetzelfde geld!
We willen graag de mogelijkheid van fiscaal aantrekkelijk geven aan de kerk onder uw aandacht brengen. Naast de vrijwillige bijdrage kunt u, middels collectebonnen, hetzelfde fiscale voordeel genieten over de collecte op zondag. De collectebonnen zijn ‘Makkelijker’ omdat u niet meer hoeft te zoeken naar klein geld voor de collecte. En rekening houdend met het fiscale voordeel kunt u voor hetzelfde geld ‘Meer’ geven aan de kerk.

Uw totale gift, de vrijwillige bijdrage en/of het bedrag aan collectebonnen, is volledig aftrekbaar als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
• U geeft periodiek gedurende minimaal 5 jaar een vast jaarlijks bedrag aan de kerk.
• U legt dit vast in een schriftelijke ‘Overeenkomst periodieke gift’ met de kerk.

Hieronder wordt uitgelegd wat u moet doen om collectebonnen te bestellen en hoe u de benodigde ‘Overeenkomst periodieke gift’ moet invullen. Ten slotte een voorbeeld berekening van het fiscale voordeel.

Collectebonnen
U kunt kiezen uit collectebonnen met een bonwaarde van € 0,50,  € 1,- of  € 2,- per stuk die worden geleverd per vel van 40 stuks en kosten respectievelijk € 20,-, € 40,- en €80,-. Het bestellen gaat als volgt:

 1. Bepaal hoeveel vellen u wilt bestellen per bonwaarde en bereken hieronder het ‘Totaal te betalen’ bedrag.
  Bonwaarde € 0,50: …… x € 20,- per vel = € ………..….,-
  Bonwaarde € 1,-: …… x € 40,- per vel = € ……………,-
  Bonwaarde € 2,-: ..…. x € 80,- per vel = € ……………,-   +
  Totaal te betalen: € ………..….,-
 2. Maak het ‘Totaal te betalen’ bedrag over aan de ‘Protestantse Gemeente Landsmeer’, IBAN nummer NL86RABO0334401739 onder vermelding van ‘Collectebonnen’ en geef per velwaarde het aantal vellen aan wat u wilt bestellen en eventueel uw adres. Bijvoorbeeld: ‘Collectebonnen: 1 x € 20,- en 1 x € 40,- en 1 x € 80,-‘
 3. Na ontvangst van uw betaling zorgt het College van Kerkrentmeester dat de bestelde bonnen zo snel mogelijk bij u in de brievenbus komen.

U kunt de collectebonnen voor alle collectes in de kerk gebruiken, dus ook voor de Diaconie.

Overeenkomst periodieke gift
Voor uw gemak kunt u hier een ‘Overeenkomst periodieke gift’ downloaden die de belastingdienst vereist om recht te hebben op het genoemde fiscale voordeel. Om te komen tot een overeenkomst moet u het volgende doen:

 1. Bepaal uw jaarlijkse gift welke u minstens 5 jaar wilt geven aan de Protestante Gemeente Landsmeer bestaande uit de totale vrijwillige bijdrage per jaar en het totaalbedrag aan collectebonnen wat u in een jaar bestelt.
 2. Vul de exemplaren voor de schenker en de ontvanger in door eventueel gebruik te maken van de toelichting aan het eind van de overeenkomst.
 3. Beide door u ondertekende exemplaren dient u te geven/zenden aan: Dhr. H. Klaasen, Penningmeester CvK / PG Landsmeer, Schoolstraat 16, 1127 PZ Den Ilp.
 4. De penningmeester zal zorgen voor de ondertekening vanuit de Protestantse Gemeente Landsmeer en dat uw exemplaar weer bij u terecht komt.


Voorbeeld berekening
Hieronder wordt een voorbeeld berekening gegeven van het fiscale voordeel. Wat het fiscale voordeel voor u is, is afhankelijk van uw gift en uw persoonlijke situatie.

Stel u wilt jaarlijks netto € 1.000,- geven aan de kerk en u valt binnen het belastingtarief van 42%. U kunt dan bruto € 1.724,- geven aan de kerk, want als u dit bedrag vastlegt in de ‘Overeenkomst periodieke gift’ kunt u jaarlijks € 724,- (= € 1.724,- x 42%) terugkrijgen van de belasting. Oftewel: Bruto gift = Netto bedrag / (100% – belastingtarief)

Uitgaande van deze bruto gift van € 1.724,- zou de verdeling over collectebonnen en vrijwillige bijdrage bijvoorbeeld als volgt kunnen zijn:

Collectebonnen: 1 vel van € 0,50  /  € 20,- per vel = €      20,-
1 vel van € 1,-  /  € 40,- per vel = €      40,-
1 vel van € 2,-  /  € 80,- per vel = €      80,-
Vrijwillige bijdrage per jaar:    € 132,- per maand = € 1.584,-   +
Totale jaarlijkse gift: € 1.724,-

 

U kunt voor dit belastingjaar nog gebruik maken van het fiscale voordeel. We hopen dat dit voor u aanleiding geeft om uw gift aan de Protestantse Gemeente Landsmeer te verhogen. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Namens het College van Kerkrentmeester

Hans Klaasen
E-mail: penningmeester@pglandsmeer.nl
020-4824166


Reageren

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zoeken

Binnenkort

Geen activiteiten.

Op Facebook