Author Archives: Bas

 • 0

Inzameling Voedselbank 

Ook dit najaar zamelen we voedsel in voor de Voedselbank in Amsterdam-Noord. Op zaterdag 28 oktober, 4 november, 11 november en 18 november is de kerk hiervoor open tussen 11.00 en 12.00 uur. 

Wat kan de Voedselbank goed gebruiken? Hieronder treft u een boodschappenlijstje aan. 

Maar ook shampoo, tandpasta, wasmiddelen en maandverband zijn nodig. 

We rekenen op uw medewerking! 


 • 0

Herfst, herfst, wat heb je te ruil?

Op zaterdag 14 oktober van 14-16 uur organiseren we in Het Kruispunt weer een KLEDINGRUIL!

Dit is in het kader van de wereldwijde WEEK van de DUURZAAMHEID van 7 tm 14 oktober

Deze keer is zowel heren-, dames- als kinderkleding welkom. Ook schoenen en accessoires kunnen worden ingebracht. Goed voor je garderobe, én voor het klimaat. De organisatie zorgt voor een startvoorraad, zodat ook de eerste bezoekers al wat te kiezen hebben.

Hoe werkt het?

Neem kleding mee uit je eigen kast die je niet (meer) draagt, natuurlijk wel schoon is, en geen gaten, vlekken of kreukels heeft. Voor elk item dat je inbrengt krijg je een bonnetje dat je weer kunt inleveren als je zelf wat leuks hebt gevonden.

Meedoen is gratis en gezellig, en van tevoren aanmelden niet nodig. Kleding die overblijft gaat naar minderbedeelde gezinnen, vluchtelingen of de kringloop. Heb je echt niks te ruilen? Wees dan tóch gewoon welkom! In de kerk is voor € 1,50 (contant) koffie of thee verkrijgbaar, en de organisatie zorgt voor wat lekkers.

Kom je de 14e ook even aanwaaien? Neem vooral buren, vrienden en kennissen mee, hoe meer zielen, hoe meer keus!

Emmely Siebrecht


 • 0

Pastoraat

Als pastoraat maken wij deel uit van een echte dorpskerk. En als zodanig willen we een open geloofsgemeenschap zijn, waarin niet alleen wie lid is maar ieder die zich aangesproken voelt, mee kan doen. Waar Het Verhaal doorverteld wordt, waar geloofd en gezocht wordt, waar vertrouwen en twijfel hand in hand gaan. Telkens opnieuw weten we het niet, hebben we vragen. Maar wat blijft is een niet te stillen verlangen naar een meer geheeld bestaan, in verbinding met de aarde en de mensen die daarop wonen (aldus Dirk Neven)

Wie vormen het pastoraal team

Dat is de dominee samen met een aantal gemeenteleden: ouderlingen, pastoraal medewerkers, wijkmedewerkers 

We beseffen dat pastoraat betekent dat we omzien naar elkaar en gelukkig is dat niet voorbehouden aan alleen ambtsdragers en vrijwilligers: ieder die deze geloofsgemeenschap een warm hart toedraagt is onderdeel van het pastorale netwerk

Welke activiteiten

De activiteiten van het pastoraat bestaan vooral uit het bezoeken van mensen. Onder meer mensen die niet meer zoveel de deur uit kunnen doordat hun leeftijd beperkingen met zich mee brengt. Maar ook willen we in contact zijn met volwassenen en  jongeren die door een moeilijke levensfase heen gaan. Dat kan te maken hebben met een relatie die op de klippen loopt. Of met twijfel over de weg die je gaat, over nieuwe keuzes die gemaakt moeten worden. Het kan gaan over een geliefd mens die je mist of over ander soort gemis zoals verlies van werk

Daarnaast komen we natuurlijk ook graag bij elkaar om het leven te vieren, bij voorbeeld als er een jubileum is of bij de geboorte van een kind

Je zou kunnen zeggen dat onze activiteit vooral bestaat uit luisteren, uit aandacht voor de ander, ook horen wat niet gezegd wordt. We hoeven niets op te lossen, dat kunnen we vaak ook niet. We kunnen wél onze onverdeelde aandacht bieden. Door te blijven praten met elkaar, door onze zorgen en verdriet maar ook onze vreugde met elkaar te delen, voorkomen we ‘ dat ons ik zich opsluit in zichzelf en gaat verpieteren’  (zoals de Vlaamse Dirk de Wachter dat zo mooi benoemt) We lopen als het ware een stukje met elkaar mee op de levensweg die ieder van ons gaat. Zo zoeken we de verbondenheid met elkaar en met de Bron van ons bestaan

Hoe ontstaat het contact

We gaan uit eigen beweging bij mensen langs, maar het komt ook voor dat iemand een van ons aanspreekt of mailt met de vraag eens langs te komen

Als pastoraal team staan we open voor een ieder die met levensvragen rondloopt of die op zoek is naar zingeving, of die gewoon graag een praatje wil maken

Kortom

‘Zoek je iemand om in vertrouwen mee te praten?’

‘Heb je behoefte aan een luisterend oor?’

‘Wil je iets bespreken waar je al een poosje mee rondloopt?’

Dan staan wij open voor contact. Via de mail of telefonisch kan je iemand van het pastoraal team benaderen en laten weten wat je vraag of je behoefte is.  Uiteraard zijn de gesprekken strikt vertrouwelijk.

Ons e-mailadres is  pastoraat@pglandsmeer

Contactpersonen van het Pastoraal Team

NaamTelefoonnummer
Ds Herrianne Allewijn4822490
Cobie Beenhakker  4821258
Anniek Goede   6312650
Joke Grevenstuk4821181
Hanny de Jong   4823622
Paula Kempff4820149
Joost Oortwijn    6837565
Cora Rijswijk   4825381
Mieske Slik4824733
Petra Tasseron  06 28339814
Marianne de Vries- de Gier   06 12056475
Marianne en Bertus de Vries – van Nugteren06 46523019
Wendy Zoutendijk    4826753

 • 0

Christelijke meditatie in Het Kruispunt

Op dinsdagavond 12 september 2023 start alweer de vierde serie meditatiebijeenkomsten in Het Kruispunt.  Het thema is ‘Zing, vecht , huil, bid, lach, werk en bewonder. Niet zonder ons’. De (werk)woorden uit het refrein van het bekende lied van Ramses Shaffy, regelmatige bezoeker van de Dominicuskerk, vormen de thema’s van deze komende meditatieavonden

Het lied ligt velen na aan het hart. Hoe komt dat ? Wat zeggen de verschillende werkwoorden uit het refrein ons? Wanneer zingen we en waar raakt het ons? Waar vechten we voor? Durven we te huilen? Of staat huilen ons nader dan het lachen? En doen we dit nog samen?

Informatie

Begeleider: Rob Boersma

Info/aanmelding: r.h.m.boersma@planet.nl of 0204904417 / 0621701349

Plaats: Het Kruispunt 

Data :  

 • 12 sept: Zing
 • 26 sept: Vecht
 • 17 okt.: Huil
 • 7 nov.: Bid
 • 28 nov.:Lach
 • 12 dec: Werk
 • 16 jan.: Bewonder
 • 6 febr.: Niet zonder ons.

Elke avond inloop om 19.45 uur met koffie/ thee en aanvang om 20.00 uur 

Wat is meditatie vanuit de christelijke traditie?

Deze meditatie is geen doel op zich. Het is een middel om tot een meer meditatief leven te komen: leven in verbondenheid met alle leven en vanuit de Bron van het leven. Dat is leven vanuit openheid en aandacht, leven en laten leven, loslaten en toelaten, leven in geestelijke vrijheid. Een woord daarvoor uit de spirituele traditie is vacare, dat is ‘onbezet zijn’.

Hoe werkt meditatie vanuit de christelijke traditie?

De meditaties zijn gebaseerd op een grondhouding van ontspanning en aandacht. Op deze basis, die ook steeds wordt geoefend, vinden inhoudelijke meditatieoefeningen plaats. Een thema vormt steeds het uitgangspunt van de avond. Meditatievormen uit verschillende christelijke meditatietradities worden gebruikt. Voorbeelden zijn: Aandacht-, stilte-, geleide-, (bijbel)tekst-, beeld-, bewegings-, sacrale dans en muziekmeditaties.

Meedoen/ kennismaken?

Als je belangstelling hebt om mee te doen kun je je opgeven bij Rob Boersma, tel. nr.: 0204904417 of per email: r.h.m.boersma@planet.nl.

De groep in Landsmeer is al tamelijk groot, maar Rob begeleidt meerdere groepen in en om Amsterdam waar misschien meer ruimte is 

Namens het pastoraat

Petra Tasseron


 • 0

Landelijke Open Kerkendag

Op Tweede Pinksterdag 29 mei doet Het Kruispunt, de protestantse kerk in Landsmeer, mee met de landelijke  Open Kerkendag. Het Kruispunt is dan geopend van 11 tot 16 uur. We zorgen voor koffie, thee en frisdrank en iedereen is van harte welkom om deze kerk  eens van binnen te bekijken. Op de website  www.openkerkendag.nl  is meer informatie te lezen onder andere over welke kerken in het land er allemaal meedoen.

Overigens is Het Kruispunt het hele jaar door elke dinsdagochtend open om even wat te drinken of om een praatje te maken


Zoeken

Binnenkort

Geen activiteiten.

Op Facebook