Author Archives: Bas

 • 0

Stille Week

Komende week breekt voor Christenen een speciale periode aan: de ‘Stille Week’. Deze stille week luidt het einde in van de ‘veertigdagentijd’, de tijd tussen Aswoensdag en Pasen. Het is een vooruitkijken naar Pasen. Maar, wat houdt dat eigenlijk in? Wat is de achtergrond?

Het speelt zich alles af in Jeruzalem en omgeving. Historisch gezien was het land op dat moment bezet door de Romeinen. Opstootjes, verzet, misschien wel bevrijdingsbewegingen. Vandaar dat de Romeinen alert zijn als er een vreemdeling de stad binnen komt en met veel enthousiasme wordt ontvangen door de bevolking die in hem een mogelijke verlosser zien van de Romeinen. Maar ach, die gast op die ezel, daar gaat weinig dreiging van uit. Jezus reageert ook anders dan verwacht. Hij gaat niet tekeer tegen de Romeinen, maar tegen handelaars die de tempel ontwijden, tegen schijnheilig gedrag, tegen Joodse leiders die zich erg belangrijk vinden. En dat roept natuurlijk weerstand op. Jezus wordt vals beschuldigd, verraden en overgeleverd aan de Romeinen. De Romeinse baas ter plekke, de prefect Pilatus, zit er mee in zijn maag, want hij weet dat de aanklacht tegen Jezus vals is. Maar omdat de stad vol gestroomd is met mensen die het Joodse Paasfeest willen vieren (Pesach, de uittocht uit Egypte, de verlossing uit de slavernij) en Pilatus geen zin heeft in opstootjes, geeft hij gehoor aan de kreet van de menigte “kruisig hem”. Wel wast hij demonstratief zijn handen in onschuld. Alles wordt prachtig gezongen en gereciteerd in bijvoorbeeld de Mattheüs Passion waar in onze dagen velen naar luisteren, maar ook in De Passion die donderavond 28 maart op TV wordt uitgezonden.

Voor Christenen is er een tweede verhaal. Wie eind december in Het Kruispunt “A Christmas Passion” heeft gezien (niet gezien? Komende december een herkansing) weet dat de geboorte van Jezus vrij speciaal was. In zijn leven straalt hij dat ook uit. Hij verzamelt een groep mensen om zich heen (de ‘discipelen’) en trekt door het land, waarbij hij mensen terecht wijst, geneest en Het Goede voorleeft, ook al gaat dat niet altijd zachtzinnig. Hij is de personificatie van de leefregels uit het ‘Oude’ (beter gezegd ‘Eerste’) Testament, en daarmee voor ons een bron van inspiratie. Zozeer zelfs, dat velen hem als ‘Zoon van God’ gaan zien. Zijn dood aan het kruis (een veelvuldig toegepaste wrede straf in die tijd) krijgt speciale betekenis doordat ‘op de derde dag’ (vrijdag gekruisigd, dan zaterdag sabbatsdag, dan wat nu Paasmorgen heet) het graf leeg blijkt te zijn – ondanks het feit dat het graf werd bewaakt door een soldaat. Opstanding uit de Dood. Je kunt het letterlijk nemen, je kunt het beeldtaal noemen, in ieder geval vinden we hier de kern van het Christendom. Voor de een is het ‘verzoening van zonden’, voor de ander is het de aansporing je fouten achter je te laten, een nieuwe start te maken. Sterker: je mag een nieuwe start maken. Sta op.

Wat is er te doen in Het Kruispunt Calkoenstraat 12a in deze Stille Week. Ook voor u, kerklid of niet

Palmpasen, Palmzondag, 24 maart, aanvang 10:00

Palmzondag is de dag waarop we de intocht van Christus gedenken. Jezus wordt als koning binnengehaald in Jeruzalem. De mensen juichen Hem toe en zwaaien met palmtakken. Nu komt alles goed! Maar let op de manier waarop Jezus de stad binnenrijdt: op een ezel. Zonder wapens en paarden, kwetsbaar en weerloos. Het rijk van Christus is kennelijk heel anders dan de koninkrijken die we kennen, en zijn heerschappij anders dan die van menselijke heersers.

Vespers in de Stille Week, 25 26 en 27 maart, aanvang 19:30

Met Palmzondag begint de zogenaamde Stille Week, de week voor Pasen. Het zijn dagen die ons op een indringende manier stilzetten bij de weg van Christus, omdat ze aansluiten bij de laatste week die Christus doorbracht in Jeruzalem. De wereld staat in brand. We zien beelden van vermoorde mensen op straat, een onafzienbare stroom van vluchtelingen trekt over de wereld, de schepping kreunt en steunt.

We staan even stil in een vesper, op maandag-, dinsdag- en woensdagavond in Het Kruispunt. Een moment van stilte en gebed, met enkele lezingen. Duur: ca 20 minuten.

Witte donderdag, 28 maart, aanvang 19:30

Op Witte Donderdag viert Christus het Pascha met zijn leerlingen. Daaraan voorafgaand gaat Jezus door de knieën om de voeten van zijn leerlingen te wassen. Opnieuw een beeld van zijn dienende liefde. Tijdens de Paasmaaltijd wordt de uittocht uit Egypte herdacht. Maar Christus verbindt die geschiedenis met zijn eigen levensweg. Door zijn lijden en dood ontstaat een nieuwe weg van vergeving en bevrijding. Dit is een ‘Dienst van Schrift en Tafel’ (denk aan de beroemde schilderijen over ‘het laatste avondmaal’ dat Jezus viert met zijn leerlingen). En eenmaal thuis kunt u op TV weer de Passion zien.

Goede Vrijdag, 29 maart, aanvang 19:30

Goede Vrijdag is de dag van het kruis. Golgotha laat een uitbarsting van geweld zien. Een rechtvaardig mens sterft aan de haat van mensen. In het klein zien we rond het kruis van Christus wat keer op keer gebeurt onder ons mensen. Opvallend genoeg probeert Jezus het geweld niet te sussen of te vermijden. Hij gebruikt op zijn beurt geen geweld om mensen tot overgave te dwingen. Hij draagt het diepste lijden en deelt zo in óns diepste lijden. Door Christus zijn we in schuld, ellende, ziekte en zelfs de dood niet meer overgelaten aan onszelf.

Stille Zaterdag, Paasnacht, 30 maart, aanvang 20:30

Op Stille Zaterdag gedenken we dat Christus in het graf ligt. Daar waar al het leven dood loopt. Maar: het nieuwe licht komt binnen, in de vorm van de Paaskaars waarvan het licht op Goede Vrijdag was gedoofd.

Pasen, 31 maart, aanvang 10:00

En dan is het Pasen. Het belangrijkste Christelijke feest: de opstanding van Jezus. Maria van Magdala gaat naar het graf en ontdekt dat het leeg is. Wat betekent dit voor ons? Dominee Han van Popering gaat voor in deze dienst van Schrift en Tafel. Deze feestelijke dienst begint om 10:00, maar begint mogelijk eerder met muziek

Voor velen is een kerk alleen een onbekend, misschien wel mysterieus gebouw. Geen idee hoe het er vanbinnen uitziet, geen idee wat er gebeurt. Kom eens langs, maak een praatje, maak het mee. U bent van harte uitgenodigd. Dat kan overigens ook online via www.pglandsmeer.nl/kerktv maar dan mist u wel de sfeer, het ‘welkom’.

Jan Rijswijk, scriba (=secretaris) van de Protestantse Gemeente Landsmeer


 • 0

 • 0

Meditatie vanuit de christelijke traditie in Het Kruispunt

Op 27 februari 2024 begint alweer de vijfde serie van zes mediatieavonden. Deze serie heeft als thema:

Bezinning, Bezieling, Bestemming

We worden in het leven regelmatig teruggeworpen op onszelf. Vooral op momenten dat zekerheden in ons bestaan wegvallen zoals bijv bij ontslag , een verbroken relatie, bij ziekte of bij verlies van een dierbare. Er kunnen ook andere omstandigheden zijn, die je normaal gesproken als vanzelfsprekend beschouwt, die je ineens of langzaam maar zeker uit balans brengen.

We ontkomen er dan niet aan om ons te bezinnen. Om stil te staan bij wat er gebeurt en waar het in ons leven werkelijk om gaat. Om te luisteren waartoe we geroepen kunnen worden,  om zo misschien een nieuwe bestemming te vinden.          

In deze serie willen we verkennen hoe meditaties vanuit de christelijke traditie ons weer op weg kunnen helpen, kunnen helpen om ons leven weer betekenis te geven.

De christelijke traditie kent verschillende vormen van meditatie zoals aandacht-, stilte-, (bijbel)tekst-, beeld- en muziekmeditaties. Maar ook labyrintlopen en dansante vormen zoals sacrale dans. In elke meditatiebijeenkomst zullen drie verschillende meditatieve werkvormen geoefend worden, afgewisseld met meditatieve muziek.

Data steeds op de dinsdagavond:

      •     27 februari,  thema is: ‘Zingeving’

      •     19 maart , thema  is ‘Zin en de (A)ander’

      •     9 april, thema is ‘Kijk op de Ziel’

      •     23april, thema  ‘Leven vanuit bezieling’

      •     14 mei, thema ‘Stemmen die roepen’

      •     4 juni, thema ‘Geroepen en gevonden’. 

Aanvang          : 20.00 uur.  Vanaf 19.45 uur: inloop met koffie en thee

Plaats              : Kerk  Het Kruispunt, Calkoenstraat 12a, Landsmeer                                  

Kosten            : Een vrijwillige bijdrage in kosten (thee/koffie, verwarming) 

Begeleiding    : Rob Boersma

Voor wie?

De meditatiebijeenkomsten zijn voor mensen die zich als gelovig én als niet gelovig beschouwen, voor kerkgangers én nieuwe spirituelen. Ook als je nog geen ervaring met meditatie hebt of je wilt eens kennismaken met (christelijke vormen van) meditatie ben je welkom.

Verdere informatie en opgave: Rob Boersma, tel.: 0204904417 of 0621701349 of per email: r.h.m.boersma@planet.nl

Namens het pastoraat

Petra Tasseron


 • 0

Afscheid Herrianne 

Herrianne Allewijn (67) heeft afscheid genomen als predikant van de Protestantse Gemeente Landsmeer. Ze gaat met pensioen – met emeritaat, zoals dat in kerkelijke kringen heet. Haar laatste dienst in Het Kruispunt vond afgelopen zondag plaats in een gloedvolle sfeer. 

https://www.rodi.nl/landsmeer/nieuws/375916/de-laatste-zegen-van-herrianne-allewijn


 • 0

SING-IN GROTE KERK in WESTZAAN.

De activiteitencommissie van de Grote Kerk in Westzaan organiseert op woensdag 28 februari 2024 een sing-in in de grote kerk in Westzaan in samenwerking met het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor onder leiding van hun vaste dirigent Hugo van der Meij

Verder werkt mee aan dit concert de in binnen en buitenland bekende organist pianist Arjan Wouters die niet alleen het koor begeleid maar zeker een aantal improvisaties van eigen hand ten gehore zal brengen op het prachtige orgel in deze kerk.

Het belooft een geweldige avond te worden en we rekenen op een volle kerk. Zet de datum vast in Uw agenda.

De kerk is open om 19.30 uur en concert begint om 20.00 uur de toegang is gratis, er is wel een collecte voor bestrijding van de onkosten en om ook in de toekomst zulke avonden te kunnen blijven organiseren.


 • 0

Kerst in Het Kruispunt 

 Ondanks alle oorlogen, ondanks de duisternis, zijn we deze dagen op zoek naar lichtpuntjes. En ook Het Kruispunt  in Landsmeer probeert een lichtpuntje voor mensen te zijn. Daarom zijn er meerdere activiteiten waarin elke dorpsbewoner zich welkom mag voelen, kerkelijk of niet: u bent van harte welkom!
Het volgende staat te gebeuren:

 • Zondagmiddag 17 december is er vanaf 12 uur een levendige kerststal en kerstmarkt, tot ongeveer 16 uur. Voor groot en klein! 
  Kinderen kunnen zich verkleden als engel of herder of Jozef en Maria. Er kan gefiguurzaagd en geknutseld worden en de ‘groten’ kunnen kerststukjes maken en rondneuzen. Er is glühwein, warme chocolademelk en wat  lekkers erbij.
 • Dinsdagochtend 19 december is er vanaf 10.30 uur ( inloop) een Advenstviering, graag aanmelden
  Op 22 en 23 december is er om 20 uur  een inspirerende voorstelling  ‘ A Christmas Passion’ info over kaartjes www.pglandsmeer.nl
 • Zondagavond 24 december is er om 20.30 uur een kerstnachtdienst en Eerste Kerstdag  25 december  is er om 10 uur een kerstviering. 
 • Zoals elke dinsdagochtend is ook dinsdag Tweede Kerstdag Het Kruispunt open. Er is vanaf 10 uur koffie en dit keer om 12 uur ook een heerlijke kerstlunch. Voor de kerstlunch is aanmelden nodig, dat kan via diaconie@pglandsmeer.nl of telefonisch via 06 28339814. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de actie Kinderen in de knel

U bent welkom! 


 • 0

Inzameling Voedselbank 

Ook dit najaar zamelen we voedsel in voor de Voedselbank in Amsterdam-Noord. Op zaterdag 28 oktober, 4 november, 11 november en 18 november is de kerk hiervoor open tussen 11.00 en 12.00 uur. 

Wat kan de Voedselbank goed gebruiken? Hieronder treft u een boodschappenlijstje aan. 

Maar ook shampoo, tandpasta, wasmiddelen en maandverband zijn nodig. 

We rekenen op uw medewerking! 


 • 0

Herfst, herfst, wat heb je te ruil?

Op zaterdag 14 oktober van 14-16 uur organiseren we in Het Kruispunt weer een KLEDINGRUIL!

Dit is in het kader van de wereldwijde WEEK van de DUURZAAMHEID van 7 tm 14 oktober

Deze keer is zowel heren-, dames- als kinderkleding welkom. Ook schoenen en accessoires kunnen worden ingebracht. Goed voor je garderobe, én voor het klimaat. De organisatie zorgt voor een startvoorraad, zodat ook de eerste bezoekers al wat te kiezen hebben.

Hoe werkt het?

Neem kleding mee uit je eigen kast die je niet (meer) draagt, natuurlijk wel schoon is, en geen gaten, vlekken of kreukels heeft. Voor elk item dat je inbrengt krijg je een bonnetje dat je weer kunt inleveren als je zelf wat leuks hebt gevonden.

Meedoen is gratis en gezellig, en van tevoren aanmelden niet nodig. Kleding die overblijft gaat naar minderbedeelde gezinnen, vluchtelingen of de kringloop. Heb je echt niks te ruilen? Wees dan tóch gewoon welkom! In de kerk is voor € 1,50 (contant) koffie of thee verkrijgbaar, en de organisatie zorgt voor wat lekkers.

Kom je de 14e ook even aanwaaien? Neem vooral buren, vrienden en kennissen mee, hoe meer zielen, hoe meer keus!

Emmely Siebrecht


 • 0

Pastoraat

Als pastoraat maken wij deel uit van een echte dorpskerk. En als zodanig willen we een open geloofsgemeenschap zijn, waarin niet alleen wie lid is maar ieder die zich aangesproken voelt, mee kan doen. Waar Het Verhaal doorverteld wordt, waar geloofd en gezocht wordt, waar vertrouwen en twijfel hand in hand gaan. Telkens opnieuw weten we het niet, hebben we vragen. Maar wat blijft is een niet te stillen verlangen naar een meer geheeld bestaan, in verbinding met de aarde en de mensen die daarop wonen (aldus Dirk Neven)

Wie vormen het pastoraal team

 Dat is de dominee, momenteel vacant, samen met een aantal gemeenteleden: ouderlingen, pastoraal medewerkers, wijkmedewerkers

We beseffen dat pastoraat betekent dat we omzien naar elkaar en gelukkig is dat niet voorbehouden aan alleen ambtsdragers en vrijwilligers: ieder die deze geloofsgemeenschap een warm hart toedraagt is onderdeel van het pastorale netwerk

Welke activiteiten

De activiteiten van het pastoraat bestaan vooral uit het bezoeken van mensen. Onder meer mensen die niet meer zoveel de deur uit kunnen doordat hun leeftijd beperkingen met zich mee brengt. En mensen, leden, die om andere reden minder in de kerk komen. Maar ook willen we in contact zijn met volwassenen en  jongeren die door een moeilijke levensfase heen gaan. Dat kan te maken hebben met een relatie die op de klippen loopt. Of met twijfel over de weg die je gaat, over nieuwe keuzes die gemaakt moeten worden. Het kan gaan over een geliefd mens die je mist of over ander soort gemis zoals verlies van werk

Daarnaast komen we natuurlijk ook graag bij elkaar om het leven te vieren, bij voorbeeld als er een jubileum is of bij de geboorte van een kind

Je zou kunnen zeggen dat onze activiteit vooral bestaat uit luisteren, uit aandacht voor de ander, ook horen wat niet gezegd wordt. We hoeven niets op te lossen, dat kunnen we vaak ook niet. We kunnen wél onze onverdeelde aandacht bieden. Door te blijven praten met elkaar, door onze zorgen en verdriet maar ook onze vreugde met elkaar te delen, voorkomen we ‘ dat ons ik zich opsluit in zichzelf en gaat verpieteren’  (zoals de Vlaamse Dirk de Wachter dat zo mooi benoemt) We lopen als het ware een stukje met elkaar mee op de levensweg die ieder van ons gaat. Zo zoeken we de verbondenheid met elkaar en met de Bron van ons bestaan

Hoe ontstaat het contact

We gaan uit eigen beweging bij mensen langs, maar het komt ook voor dat iemand een van ons aanspreekt of mailt met de vraag eens langs te komen

Als pastoraal team staan we open voor een ieder die met levensvragen rondloopt of die op zoek is naar zingeving, of die gewoon graag een praatje wil maken

Kortom

‘Zoek je iemand om in vertrouwen mee te praten?’

‘Heb je behoefte aan een luisterend oor?’

‘Wil je iets bespreken waar je al een poosje mee rondloopt?’

Dan staan wij open voor contact. Via de mail of telefonisch kan je iemand van het pastoraal team benaderen en laten weten wat je vraag of je behoefte is.  Uiteraard zijn de gesprekken strikt vertrouwelijk.

Ons e-mailadres is  pastoraat@pglandsmeer

Contactpersonen van het Pastoraal Team

NaamTelefoonnummer
DomineeVacant
Petra Tasseron 06 28339814
Cobie Beenhakker  4821258
Anniek Goede   6312650
Joke Grevenstuk4821181
Hanny de Jong   4823622
Paula Kempff4820149
Joost Oortwijn    6837565
Cora Rijswijk   4825381
Mieske Slik4824733
Marianne de Vries- de Gier   06 12056475
Marianne en Bertus de Vries – van Nugteren06 46523019
Wendy Zoutendijk    4826753

 • 0

Christelijke meditatie in Het Kruispunt

Op dinsdagavond 12 september 2023 start alweer de vierde serie meditatiebijeenkomsten in Het Kruispunt.  Het thema is ‘Zing, vecht , huil, bid, lach, werk en bewonder. Niet zonder ons’. De (werk)woorden uit het refrein van het bekende lied van Ramses Shaffy, regelmatige bezoeker van de Dominicuskerk, vormen de thema’s van deze komende meditatieavonden

Het lied ligt velen na aan het hart. Hoe komt dat ? Wat zeggen de verschillende werkwoorden uit het refrein ons? Wanneer zingen we en waar raakt het ons? Waar vechten we voor? Durven we te huilen? Of staat huilen ons nader dan het lachen? En doen we dit nog samen?

Informatie

Begeleider: Rob Boersma

Info/aanmelding: r.h.m.boersma@planet.nl of 0204904417 / 0621701349

Plaats: Het Kruispunt 

Data :  

 • 12 sept: Zing
 • 26 sept: Vecht
 • 17 okt.: Huil
 • 7 nov.: Bid
 • 28 nov.:Lach
 • 12 dec: Werk
 • 16 jan.: Bewonder
 • 6 febr.: Niet zonder ons.

Elke avond inloop om 19.45 uur met koffie/ thee en aanvang om 20.00 uur 

Wat is meditatie vanuit de christelijke traditie?

Deze meditatie is geen doel op zich. Het is een middel om tot een meer meditatief leven te komen: leven in verbondenheid met alle leven en vanuit de Bron van het leven. Dat is leven vanuit openheid en aandacht, leven en laten leven, loslaten en toelaten, leven in geestelijke vrijheid. Een woord daarvoor uit de spirituele traditie is vacare, dat is ‘onbezet zijn’.

Hoe werkt meditatie vanuit de christelijke traditie?

De meditaties zijn gebaseerd op een grondhouding van ontspanning en aandacht. Op deze basis, die ook steeds wordt geoefend, vinden inhoudelijke meditatieoefeningen plaats. Een thema vormt steeds het uitgangspunt van de avond. Meditatievormen uit verschillende christelijke meditatietradities worden gebruikt. Voorbeelden zijn: Aandacht-, stilte-, geleide-, (bijbel)tekst-, beeld-, bewegings-, sacrale dans en muziekmeditaties.

Meedoen/ kennismaken?

Als je belangstelling hebt om mee te doen kun je je opgeven bij Rob Boersma, tel. nr.: 0204904417 of per email: r.h.m.boersma@planet.nl.

De groep in Landsmeer is al tamelijk groot, maar Rob begeleidt meerdere groepen in en om Amsterdam waar misschien meer ruimte is 

Namens het pastoraat

Petra Tasseron


Zoeken

Op Facebook