Predikant

Mw. ds. T.H.M. Allewijn
Gruttolaantje 2
1121 CH Landsmeer
020-482 24 90
E-mail: dominee@pglandsmeer.nl

Vrije dagen: maandag en woensdag

Lukt het u niet om ds. Allewijn te bereiken, dan kunt u contact opnemen met één van de volgende personen:

Ellen de Paauw – van der Neut  (scriba)
020-482 15 99 / 06-244 715 47
E-mail: scriba@pglandsmeer.nl

Flora Doeven (preses)
06-425 371 07
E-mail: preses@pglandsmeer.nl

Cor Knibbe (beheerder kerkgebouw)
020-482 31 92 / 06-340 142 05

Anneke van Zanten (beheerder kerkgebouw en Kerkelijk bureau)
020-482 61 28
E-mail: kerkelijk.bureau@pglandsmeer.nl


Zoeken

Op Facebook