Coronavirus

Ook Reserveren na 1 juli

De overheid heeft de corona maatregelen aangepast. Vanaf 1 juli gaat de grootte van de ruimte bepalen hoeveel mensen er aanwezig kunnen zijn. In Het Kruispunt gaan we dat geleidelijk invoeren. In juni waren er maximaal 30 mensen aanwezig. In juli zijn 40 mensen welkom. Uiteindelijk is er plek voor een maximaal aantal gasten van 50 à 55. Dat betekent dat u de komende maanden uit kunt gaan van 2 tot 3 keer kerkbezoek per maand.

We wennen aan de regels:

  • anderhalve meter afstand
  • aparte in- en uitgang in de kerkzaal
  • collecte bij de uitgang of digitale collecte
  • niet zingen, niet zachtjes meezingen
  • hele dienst blijven zitten
  • het gezamenlijk Onze Vader op minimale sterkte meebidden

Reserveren blijft verplicht, om bij eventuele besmetting contactonderzoek mogelijk te maken. Reserveren kunt u via scriba@pglandsmeer.nl  of u kunt na afloop van de dienst reserveren voor een volgende dienst.

Heeft u vragen? Neem dan a.u.b. contact op,
Ellen de Paauw, scriba
scriba@pglandsmeer.nl
0624471547

Aanvang online kerkdiensten

Ondanks dat we nog niet allemaal naar de kerk kunnen gaan is de aanvang van de (online) kerkdienst weer teruggezet naar de normale aanvangstijd: 10:00 uur.

Reserveren voor de volgende kerkdiensten
U heeft het misschien al gemerkt, er zitten nu iets meer mensen in onze kerk.
Deze diensten zijn een proef om te zien of de nieuwe regels werken. Want we zijn op weg naar een kerk volgens de nieuwe regels om het corona virus buiten de deur te houden.
Wij reserveren 15 stoelen voor degenen die de dienst willen bijwonen.
Misschien bent u al gebeld met de vraag of u wilt komen? U kunt ook een e-mail sturen naar scriba@pglandsmeer.nl met uw naam en telefoonnummer en het bericht dat u naar de kerk wilt komen.
Want u mag hier komende weken alleen komen als u bent uitgenodigd.
Dus meld u aan, dan nodigt de kerkenraad u uit.

Collecte
Ook de collecte is natuurlijk digitaal, vergeet die a.u.b. niet. Zowel de diaconale collecte  en de kerk collecte voor het onderhoud van het gebouw https://www.pglandsmeer.nl/collecten/. U kunt uw bijdrage natuurlijk ook voor de hele maand overmaken. De penningmeesters verdelen uw gift dan over de door u genoemde weken.

Bij de Diensten – Stille week

Aanvangstijd van de Online Vespers, maandag, dinsdag en woensdag, Witte donderdag en Goede Vrijdag is 19:30 uur!
Paasmorgendienst begint om10:30 uur

Kijk voor de online diensten op de nieuwe pagina “Bij de Diensten”

Probeer a.u.b. ongeveer vijf minuten voor de dienst aan te melden. 
https://www.pglandsmeer.nl/kerk-tv/
Als u nog geen beeld hebt, start dan opnieuw. 
U kunt de dienst ook altijd op een later tijdstip terugkijken via onze website.
https://www.pglandsmeer.nl/kerktv/

Aanmelden voor de Nieuwsbrief

Wilt u ook onze Nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw e-mailadres in.

Aanvang online kerkdiensten

De komende zondagen begint de online dienst om 10:30 uur!

Online Kerkdienst

Afgelopen zondag hebben we een online dienst georganiseerd en zullen dat de komende zondagen ook doen. Aanvang van deze dienst is 10:30 uur.
U kunt dit volgen via https://www.pglandsmeer.nl/kerk-tv/
Heeft u deze dienst gemist dan kunt u deze altijd op een later tijdstip terugkijken via deze website:
https://www.pglandsmeer.nl/kerkdienst-gemist/

Nationale Dag van Gebed

Vandaag (woensdag 18 maart) is de Nationale Dag van Gebed.
Klik op de link om de livestream te bekijken of terug te kijken.

Kinder- en andere activiteiten

De Jeugdactiviteiten en de andere activiteiten in de kerk zijn ook allemaal gecanceld.

Denk daarbij aan de Knutselclub, het Kinderkoor en deze week het kinderavondmaal.
Meer informatie bij het betreffende college of via de dominee (dominee@pglandsmeer.nl).
Neem voor pastorale zorg s.v.p. contact op met pastoraat@pglandsmeer.nl en let een beetje op elkaar!
Update: 16 maart

Algemene Mededeling Kerkenraad

Beste Gemeenteleden,
Gezien de maatregelen vanuit de overheid ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus heeft de kerkenraad een moeilijke beslissing genomen.
Onze komende drie kerkdiensten op 15, 22 en 29 maart 2020 gaan niet door.
Op zondag 15 maart om 10:00 uur, zal onze predikant Herrianne Allewijn, online een korte gebedsdienst en verdere uitleg geven.
U kunt dit volgen via https://www.pglandsmeer.nl/kerk-tv/

Verder is het belangrijk dat het pastorale werk en contacten doorgang kan vinden, dus houd aub (telefonisch) contact met elkaar. U kunt ook altijd contact opnemen via pastoraat@pglandsmeer.nl of dominee@pglandsmeer.nl.

Heel spijtig dat de doop op 15 maart van Liam David verplaatst gaat worden. Het spijt ons voor alle gasten die Alireza en Sheida hebben uitgenodigd om bij de doop van hun eerstgeborene aanwezig te zijn. 
Verder gaat ook de officiële overhandiging, op zondag 22 maart, van het eerste exemplaar van “Een goed verhaal, herinneringen aan WOII” aan onze burgemeester niet door.

De situatie rond het Coronavirus verandert van dag tot dag. We houden u, o.a. via de website, op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Op zondag 15 maart wordt op TV,  NPO2 om 9:20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver (scriba Generale Synode) vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van alle kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

Laten wij in gebed met elkaar verbonden zijn en ons tot God richten. Laten wij bidden voor allen die door de ziekte getroffen worden, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie in deze tijd als overheid verantwoordelijkheid dragen.

Namens de kerkenraad,
Ellen de Paauw, scriba


Zoeken

Op Facebook