Author Archives: Admin

  • 0

  • 0

  • 0

Om te beginnen…

Open huis, dat was het op 17 september. Een mooie start van een nieuw kerkelijk seizoen. En dit keer een start met de drie kerken van Landsmeer. We ontmoeten elkaar al bij verschillende activiteiten: bij de oecumenische diensten, de eet- en ontmoet bijeenkomst, die dit keer in oktober gehouden wordt, waarin nieuwe Nederlanders en Landsmeerders voor elkaar koken en samen eten.
In de herfstvakantie is er weer vakantiebijbelschool voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. En zo zijn er meer momenten, waar we elkaar als verschillende kerken treffen.

Wat gebeurt er in dat huis? Als het goed is, dan heeft u intussen de activiteitenwijzer ontvangen, met daarin het programma voor de komende maanden. De deuren van de kerk staan regelmatig open en ieder die eens wil kennismaken met de ruimte die het gebouw biedt, is van harte welkom. En voor wie ergens bij aan wil sluiten: dat is altijd mogelijk.

Elke zondag komen in elk geval mensen bij elkaar om samen te leren, te vieren, te zingen. De Bijbel gaat open en er klinken eeuwenoude verhalen over God en mensen. Hoe kunnen die verhalen spreken tot mensen van nu? Wat kunnen ze bieden aan inspiratie, aan perspectief? Wat vertellen ze over de weg die mensen kunnen gaan, over de richting van die weg? En wat geeft Jezus mee aan de mensen die hem toen volgden, aan de mensen die nu in zijn voetsporen willen gaan?

Het blijkt een bijzondere zoektocht: samen je verdiepen in de achtergrond van wat geschreven is en uitwisselen wat dat vandaag kan betekenen. Niet alleen op zondag, ook op andere momenten, zoals bij de Bijbelkring of een andere gesprekskring, is er veel te bespreken en veel te leren. Zo hebben we een mooie avond gehad rondom het thema: wachten. Verschillende verhalen uit de Bijbel werpen hun eigen licht op dit thema. En in de loop van de tijd hebben kunstenaars musici, dichters op hun eigen wijze tot uitdrukking gebracht wat bepaalde Bijbelverhalen bij hen oproepen.

De dichter Rainer Maria Rilke schrijft dat er vragen zijn waarop niet meteen een antwoord te vinden is. Soms kom je niet verder dan het stellen van vragen. Op een antwoord moet je wachten, je moet geduld hebben. Al zoekend kun je dan onverwacht toch iets ontdekken dat je verder helpt… Rilke zegt het zo:

Men moet geduld hebben met het onopgeloste in het hart
en proberen de vragen zelf lief te hebben als ontoegankelijke ruimtes,
als boeken, geschreven in volkomen onbekende taal.
Wanneer men die vragen leeft, leeft men misschien geleidelijk,
zonder het te merken,
op een ongewone dag binnen in het antwoord.

Ds. Herrianne Allewijn


  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

Musical Judas

Reserveer snel uw kaarten: judas@pglandsmeer.nl


  • 0

  • 2

Op zoek naar Judas

Op zoek naar Judas, zo heet de musical die op 31 maart en 1 april te zien is in Het Kruispunt.

Het musicalverhaal: Simon en Hanna (vader en moeder van Judas) krijgen te horen dat Judas dood is. Ze ontvangen daarbij een brief die is ondertekend door B. Geen idee wie dat is. De ouders zijn heel verdrietig. De herinneringen van Hanna aan de geboorte van Judas gaat over in een wiegelied, sujasuja Juda Judas, mama’s grote wonderkind. Zie je onze vreugdetranen, om jouw leven dat begint.

Judas als puber? Hij komt op voor onrecht. Dit brengt hem in conflict met Romeinse soldaten. Judas mijdt de strijd niet en loopt flinke klappen op. En hij zoekt een meisje, volgens de hedendaagse manier voor orthodoxe joden in Israël: via de speeddate. Daar vindt hij het meisje van zijn dromen, de 16 jarige Lea. Onmogelijk, want zij is dochter van de burgemeester, Judas komt uit een lager milieu. De ouders willen dat ze het uitmaken. Judas en Lea ontmoeten elkaar nog een paar keer en Lea raakt zwanger, maar ze houdt het voor zich. Ze vertelt het niemand.

Twintig jaar later zien we Judas bij de Bergrede van Jezus. Simon (ook wel Petrus genoemd), Andreas (zijn broer), Jacobus, Johannes, Filippus, Matteüs, Bartholomeus, Tomas, Simon (de Zeloot) Jacobus (zoon van Alfeüs), en Judas, zoon van Jakobus zijn de 12 volgelingen. Judas vertelt zijn ouders dat hij de liefde van zijn leven heeft gevonden. Thuisgekomen spreekt hij zijn vader Simon die hem de brief geeft die Lea 20 jaar geleden aan hem schreef. Als Hanna thuiskomt is Judas al weer vertrokken. Zij gaat achter hem aan, op zoek naar Judas.

De volgende scène komt uit Lucas 8: waar Jezus in Galilea aan de overkant van het meer Legioen ontmoet en hem bevrijd van zijn angsten. De Zaligsprekingen van de Bergrede zijn geen loze beloften, het is Woord én daad! Hanna vindt haar zoon Judas, tijdens het verhaal van de wonderbare spijziging. Nu komt er een lied dat koor én iedereen in de zaal zingt, in canon:

Vijf en twee is zeven
Genoeg van leven
Vol en goed
Eindeloos delen
Genoeg voor velen
Overvloed

Jezus en zijn leerlingen gaan dan op weg om straks Pesach te vieren. Weten hoe het verhaal van de musical verder gaat… Lees het in de Wegwijzer van februari 2017 en bestel kaarten.

Ellen de Paauw

Kaarten: judas@pglandsmeer


  • 0

Zoeken

Op Facebook